CONCEJALS SOCIALISTES DEMANEN MAJOR PARTIPACIÓ

29.01.2010 12:40

Tres regidors del grup socialista han demanat major participació. Consideren que es pot comptar amb el seu vot si no particiapen en els procéssos de deciisosn des del primer moment. AxÍ ho han fet constar mitjançant una PROPOSTA DE PARTIPACIÓ EN EL PLÀ DE SOTENIBILITAT DE ZAPATERO presentada per registre el 29.01.10

Propuesta de participación en el Plan de Sostenibilidad.pdf (8,7 kB)


—————

Volver